Onderstaand vindt u meer informtie over onze vereniging voor ouders

 Proeftraining

Uw kind heeft aangegeven te willen trainen op de handbalschool. Dat juichen wij uiteraard van harte toe. Voordat u uw kind definitief inschrijft is het mogelijk een aantal proeftrainingen te volgen. U kunt uw kind opgeven om te komen proeftrainen door een mail (met daarin naam, geboortejaar en vereniging) te sturen aan secretariaat@handbalschoolrijnmond.nl.

 Inschrijfformulier

Besluit uw kind te komen trainen op de handbalschool dan is het nodig dat u het inschrijfformulier en toestemmingsverklaring invult en mail aan secretariaat@handbalschoolrijnmond.nl. Let u erop dat u het bondsnummer oftewel het lidmaatschapsnummer van het NHV het Nederlands handbalverbond invult op het inschrijfformulier. Zonder dit nummer kan de inschrijving niet in behandeling worden genomen.

 Kosten

Aan het trainen op de handbalschool zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn € 245,- per jaar.

Deze kosten worden in drie termijnen geïncasseerd en wel in november, januari en mei. U dient hiervoor een automatische incasso af te geven.

Bij tussentijdse opzegging geldt een opzegtermijn van 3 maanden en is ook over die 3 maanden contributie verschuldigd. Op het moment van opzeggen wordt gekeken naar hoeveel maanden van het seizoen verstreken zijn. Daarbovenop komen de 3 maanden opzegtermijn. Dat totale aantal maanden is bepalend voor de te betalen contributie. Daarbij rekenen wij met een seizoen van 10 maanden omdat juli en augustus de vakantiemaanden zijn.

Een voorbeeld:
Je zegt op in december (september, oktober, november, december). Dan zijn er 4 maanden van het seizoen voorbij. Daar komen 3 maanden opzegtermijn bij. Totaal te betalen contributiebedrag is 7/10 deel. Ook als je per direct opzegt, blijven de 3 maanden opzegtermijn van kracht en is contributie verschuldigd.

 Restitutie

Restitutie van het geld kan alleen plaatsvinden in het geval er sprake is van een langdurige blessure langer dan twee maanden. Daarnaast is het mogelijk om te besluiten niet meer deel te nemen wegens onvoldoende progressie na overleg met en advies van de technisch manager. In een derde geval na overleg met en advies van de technisch manager kan besloten worden niet meer deel te nemen vanwege school of opleiding of indien het geval in het geval van een blessure wenselijk is om te stoppen. Een verzoek om restitutie dient schriftelijk te worden ingediend bij de penningmeester. Na 31 maart van het lopende jaar worden geen verzoeken voor restitutie meer in behandeling genomen. Indien een deelnemer indien een speler zelf besluit om te stoppen dus zonder overleg met of op advies van de technisch manager is er geen sprake van mogelijkheid gebruik te maken van restitutie.

 Inzet en houding

Als uw kind komt trainen op de handbalschool dan verwachten wij van uw kind een goede inzet en houding. Daarnaast verwachten wij dat uw kind zoveel als mogelijk bij alle trainingen aanwezig is. Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind niet kan trainen omdat er een wedstrijd gespeeld moet worden in dat geval gaat de teamwedstrijd van de eigen vereniging altijd voor. Wij verwachten van u als ouder dat u ervoor zorg draagt dat uw kind bij zoveel mogelijk trainingen aanwezig kan zijn. Dat is immers in het belang van uw eigen kind om de ontwikkeling zo goed en optimaal mogelijk te laten verlopen.

 Algemene ontwikkeling

Trainen op de handbalschool betekent niet alleen ontwikkeling op technisch gebied. Het is ook belangrijk dat de kinderen sociaal en emotioneel verder groeien. Het kan dus betekenen dat in een training uw kind tijdens een oefening regelmatig gepasseerd wordt. Dat zal uw kind niet leuk vinden maar is wel een weerspiegeling van een wedstrijdsituatie. Belangrijk in zo’n geval is dat uw kind niet het hoofd laat hangen maar gesterkt wordt en raakt en toch doorgaat om zo zicht te kunnen verbeteren. De sterkste kinderen zijn ook niet per definitie de beste spelers daarom wordt er binnen handbalschool sterk gelet op de individuele ontwikkeling van een kind met met zijn of haar mogelijkheden.

 Talent

Talent hebben of een talent zijn is geen garantie voor een succesvolle handbalcarrière. Training, inzet, de wil om te winnen, doorzettingsvermogen en motivatie zijn zeker zo belangrijk. Talent hebben kan je ontwikkeling makkelijker maken maar is zeer zeker geen garantie voor succes.

 School

Hoewel handbal een fantastische sport is, is het maar voor heel weinig mensen weggelegd om daar een goede boterham mee te kunnen verdienen. Daarom hechten wij als handbalschool veel waarde aan de schoolcarrière van de kinderen. Dit betekent ook dat als de schoolresultaten daar aanleiding toe geven wij in overleg met u als ouder en het kind kunnen besluiten dat het beter is om het aantal trainingen te verlagen, trainingen tijdelijk te stoppen of helemaal stil te zetten.

 Benodigdheden

Tijdens de trainingen nemen de kinderen hun eigen handbalbal mee. Daarnaast wordt er getraind in een wedstrijdshirt van handbalschool. Tijdens de trainingen op zaterdag wordt het groene shirt gedragen. Tijdens de trainingen in de Toplijn wordt op woensdag het zwarte shirt gedragen). Dat wil zeggen dat als uw kind alleen op zaterdag speelt uw kind voldoende heeft aan het groene T-shirt. De wedstrijdshirts van de handbalschool kunnen niet gedurende het hele jaar besteld worden. Hiervoor worden pasdagen gehouden. Voor alle andere kleding kan gebruikt gemaakt worden van deze link.

 Individuele ontwikkeling

Het trainen op de handbalschool is bedoeld voor de individuele ontwikkeling van het kind. Er wordt dus niet als team getraind maar alle kinderen worden door elkaar gehusseld. Een open houding van uw kind is daarbij belangrijk omdat zij, zeker als ze net komen trainen op de handbalschool het merendeel van de kinderen nog niet kennen, moeten leren om zelf contact te maken. Ze werken daarmee aan hun sociale vaardigheden.

 Wedstrijden

Handbalschool Rijnmond heeft geen eigen teams en doet ook niet mee aan enige competitie binnen het NHV.

 Lund

Handbalschool Rijnmond heeft een aantal jaren deelgenomen aan de Lunda-Spelen in Lund (Zweden). Dit is het enige toernooi waar de handbalschool met eigen teams in actie komt. De indeling wordt gemaakt op basis van leeftijd. Inschrijving voor het toernooi staat open voor alle kinderen die trainen op de HSR, ongeacht hun niveau. Deelnemen aan de Lunda Spelen is voor zowel ouders als kinderen een onvergetelijke ervaring. De slogan van de Lunda Spelen is “making Memories for life” en daar is geen woord aan gelogen. De ouders worden tijdig geïnformeerd of we de trip naar Lund gaan maken en wanneer het mogelijk is om uw kind in te schrijven. Meer informatie over de Lunda Spellen kunt u nalezen onder het kopje Lund.

 Verwachtingen

Een handbalschool is bedoeld voor de ontwikkeling van de individuele speler, uw kind. De trainingen staan onder begeleiding van deskundige en ervaren trainers. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als u zich tijdens de training afzijdig houdt en geen aanwijzingen of opmerkingen naar uw kind roept. Uw kind komt bij ons om te trainen en om zich te ontwikkelen, de trainers hebben hiervoor een trainingsschema opgesteld met daarin zowel krachttrainingen, technische training als spelvorm. Zij weten wat ze doen en wij vragen u dan ook om ze te vertrouwen. Mocht u vragen hebben over uw kind of een training, dan kunt u een e-mail sturen naar het secretariaat. Het e-mailadres dat u daarvoor kunt gebruiken is secretariaat@handbalschoolrijnmond.nl

Als daar aanleiding voor is, zullen wij met u in gesprek gaan. Het is dan ook niet de bedoeling dat u voor, tijdens of na de trainer contact zoekt met de trainers van uw kind. Communicatie over uw kind verloopt dus uitsluitend via e-mail en het hierboven genoemde e-mailadres.

 RTC

Het NHV is gestopt met het RTC programma. Hier is de Toplijn voor in de plaats gekomen.

 Pasmomenten kleding

Zoals gezegd trainen de kinderen in een shirt van handbalschool Rijnmond. Deze kleding kunt u zelf bestellen. Wij kunnen ons voorstellen dat u niet exact weet welke maat uw kind nodig heeft. Daarom is het mogelijk om de kleding te passen tijdens pasmomenten. Wanneer deze pasmomenten zijn wordt vooraf aan u doorgegeven via de e-mail. De kleding gaat u zelf bestellen via de website van clubkledingwinkel.nl.

 Sponsoring

Als handbalschool krijgen wij geen subsidie en zijn wij afhankelijk van de contributie van de leden. Daarom is het mogelijk om de handbalschool te sponsoren. Wij gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken. Wilt u sponsoren of heeft u vragen stuur dan een bericht naar secretariaat@handbalschoolrijnmond.nl

 Tot slot

Spelplezier het spelen met elkaar individuele ontwikkeling zijn voor ons als handbalschool de belangrijkste elementen van de trainingen. Wij vertrouwen er dan ook op dat als u uw kind inschrijft voor de trainingen u deze uitgangspunten onderschrijft en daar uw medewerking aan verleent.

×